Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Konkurs - Moje spotkanie z rodziną Ulmów
Data
2023-12-05 - 2024-03-25
Tytuł:
Konkurs - Moje spotkanie z rodziną Ulmów
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie
E-mail:
Informacje:

Powiatowy konkurs pod hasłem:

„MOJE SPOTKANIE Z RODZINĄ ULMÓW.
WARTO BYĆ PRZYZWOITYM”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Cele konkursu:

Uświadomienie młodym ludziom – na przykładzie rodziny Ulmów –heroiczności Polaków podczas ratowania Żydów.
Poszerzenie wiedzy uczniów o Holokauście i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji.
Pokazanie młodzieży, jak wydarzenia historyczne wpływają na losy poszczególnych rodzin i pojedynczych osób.
Umacnianie tożsamości narodowej i przywiązania do wartości.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Uczenie empatii i poświęcenia w imię dobra wyższego.
Doskonalenie sprawności języka polskiego.
Rozwijanie zdolności artystycznych.


Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII.
Rywalizacja konkursowa odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych, uczniów klas IV-VI i VII-VIII ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W konkursie może wziąć udział każda szkoła podstawowa.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mailowy organizatora: sp31@edukacja.czestochowa.pl do dnia 29.01.2024 r.
 

Formy prac konkursowych:

1. Uczniowie klas IV-VI ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wykonanie w formacie A4 dowolną techniką plastyczną płaską (farby, pastele, kredki, mazaki, wyklejanka z papieru kolorowego itp.) laurki
dla rodziny Ulmów, nawiązującej do hasła konkursu: „Moje spotkanie z rodziną Ulmów. Warto być przyzwoitym”, z dedykowanymi im życzeniami do tysiąca znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, rozmiar 14).

2. Uczniowie klas VII-VIII ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Napisanie listu w formacie A4, adresowanego do rodziny Ulmów, nawiązującego do hasła konkursu: „Moje spotkanie z rodziną Ulmów. Warto być przyzwoitym”, do 2 tysięcy znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, rozmiar 14).

Termin nadsyłania prac:

23 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, ul. PCK 18,
42-218 Częstochowa, z dopiskiem: „Moje spotkanie z rodziną Ulmów. Warto być przyzwoitym”. Prace można również dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 marca 2024 r., dzień po Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień zostaną powiadomieni o wygranej. Otrzymają również drobne nagrody rzeczowe.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu: Ewa Ossowska, tel. 601 592 039, Edyta Hartman, tel.  605 892 802.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!