Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Modlitwa Duchowej Adopcji

S.  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
P.  Amen.

Podanie tajemnicy Różańca św.

     Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... 10 x, Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Modlitwa codzienna
S.  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś

P.  Amen.

S. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zachęta do włączenia się w stałą modlitwę Informacje na stronie: www.duchowa-adopcja.pl 

 

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.