Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Modlitwa wieczorna Nieszpory

Nieszpory odprawia się w porze wieczornej, gdy dzień już się kończy.

Nieszpory rozpoczyna się wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedzi pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen., dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja.

Teraz następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z dwóch psalmów lub ich części i pieśni z Nowego Testamentu. Odmawia się je wraz z odpowiednimi antyfonami. Przed każdym psalmem i każdą pieśnią odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej fragmentu. Natomiast po odmówieniu każdego psalmu i pieśni odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi... Dzięki temu starotestamentalne teksty nabierają znaczenia nowotestamentalnego.

Po psalmodii następuje czytanie krótkie, dobrane odpowiednio do danego dnia, zaczerpnięte z Nowego Testamentu. Odpowiedzią na słowo Boże jest chwila milczenia oraz śpiewane lub recytowane responsorium krótkie. Po nim następuje uroczysta pieśń Maryi (Wielbi dusza moja Pana) z jej antyfoną. Na początku tej pieśni czyni się znak krzyża świętego. Na zakończenie pieśni dodaje się werset Chwała Ojcu...

Kolejnym elementem Nieszporów są prośby - modlitwy wstawiennicze. Po nich odmawia się Modlitwę Pańską Ojcze nasz, którą można poprzedzić krótkim wprowadzeniem. Po niej następuje bezpośrednio modlitwa końcowa, nie poprzedzana wezwaniem Módlmy się.

Art. ze str. www.brewiarz.pl