Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Modlitwa nocna Kompleta

Kompletę rozpoczyna werset wypowiadany przez przewodniczącego modlitwie:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedź pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.,

dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja. Teraz przewidziany jest rachunek sumienia.

Po rachunku sumienia następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z jednego lub dwóch psalmów z ich antyfonami. Przed każdym psalmem odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej psalmu. Natomiast po odmówieniu każdego psalmu lub jego fragmentu, jeśli psalm jest dłuższy i przedstawiony w kilku częściach, odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi... Dzięki temu starotestamentalne psalmy nabierają znaczenia nowotestamentalnego.

Po psalmach następuje czytanie krótkie, dobrane odpowiednio do danego dnia. Odpowiedzią na słowo Boże jest responsorium W ręce Twoje, Panie... Teraz następuje pieśń Symeona (Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze) wraz z antyfoną. Po wezwaniu Módlmy się odmawia się odpowiednią modlitwę końcową. Następnie mówi się: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Po tym błogosławieństwie odmawia się jedną z antyfon ku czci Najświętszej Maryi.