Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

W objęciach Krwi Chrystusa

W objęciach Krwi Chrystusa
W objęciach Krwi Chrystusa.

Św. Piotr w swoim liście, uwypuklając wielką godność człowieka, pisze że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1P1, 18-19). Zatem Krew Chrystusa jest ceną naszego zbawienia, naszego szczęścia, naszego piękna. Jesteśmy warci Krwi Chrystusa. Czym właściwie jest Krew Chrystusa? Podążając drogą refleksji Ojców Kościoła, świętych, poetów, można dojść do wniosku, że Krew Jezusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, jest wyrazem najczulszej miłości Boga do człowieka, stanowi ona pewien symbol Jego współczucia wobec człowieka, który zapomina o swojej godności dziecka Bożego. Prawda o godności człowieka odkupionego Krwią Chrystusa, jego powołaniu do wolności i radości stanowi lejtmotyw rozważań poświęconych duchowości Krwi Chrystusa.

Tradycja Kościoła zadedykowała miesiąc lipiec na okres poświęcony refleksji nad Krwią Chrystusa. W wielu kościołach odmawia się w tym miesiącu litanię do Krwi Jezusa. Ta forma pobożności nie jest obca wielu wierzącym. Krótkie rozważania (4-5 min) mogą stworzyć dobrą okazję do głębszego wejścia w duchowość Krwi Chrystusa. Każdego dnia będziemy na chwilę zatrzymywać się nad poszczególnymi wyzwaniami litanijnymi oraz nad najważniejszymi elementami duchowości Krwi.

Owa duchowość nie jest czymś oderwanym od życia codziennego z jego radościami, problemami, śmiechem i łzami, lecz jest źródłem siły i natchnienia. Modlitwa, niczym latarka w ciemnym pomieszczeniu, wydobywa to, co akurat szukamy, lub o czym zapomnieliśmy, żeby nadać tym sprawom odpowiednią wagę, znaczenie, innymi słowy, zobaczyć je oczami Boga.

Skarbiec duchowości rodziny Krwi Chrystusa codziennie będzie przybliżany przez ks. Damiana Siwickiego CPPS i s. Tatiany Studentowej ASC.

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: