Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów

Bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów

Bycie odpowiedzialnym uczestnikiem mediów oznacza umiejętne i świadome korzystanie z różnych źródeł informacji, komunikacji i rozrywki. Odpowiedzialny uczestnik mediów potrafi ocenić wiarygodność, wartość i celowość treści medialnych, a także krytycznie analizować ich wpływ na własne życie i społeczeństwo. Odpowiedzialny uczestnik mediów nie jest biernym odbiorcą, ale aktywnym twórcą i nadawcą własnych przekazów, z szacunkiem dla praw i godności innych ludzi.

Bycie odpowiedzialnym uczestnikiem mediów wymaga odpowiedniej edukacji medialnej, która powinna być realizowana przez rodziców, szkołę i Kościół. Edukacja medialna ma na celu rozwijanie kompetencji medialnych dzieci i młodzieży, czyli umiejętności posługiwania się mediami w sposób etyczny, kreatywny i efektywny. Edukacja medialna powinna także kształtować sumienia i wartości moralne uczestników mediów, aby byli oni w stanie wybierać to, co jest estetycznie i moralnie doskonałe.

Odpowiedzialny uczestnik mediów dba także o własne zdrowie i bezpieczeństwo w kontakcie z mediami. Oznacza to unikanie nadmiernego lub nieodpowiedniego korzystania z mediów, które może mieć negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Odpowiedzialny uczestnik mediów chroni się także przed zagrożeniami płynącymi z internetu, takimi jak cyberprzemoc, cyberprzestępczość czy uzależnienie od sieci.

We wzmacnianiu kompetencji medialnych pomoże nam dr hab. Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Autorem koncepcji cyklu jest śp. ks. prof. Michał Drożdż

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: