Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Data
2022-11-25 - 2022-12-13
Tytuł:
XVIII edycja konkursu „Lemoniadowy Joe - patrzę trzeźwo na świat”
Organizator:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Parafia św. Stanisława BM w Witkowicach, Szkoła Podstawowa im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach
Informacje:

Tegoroczna edycja konkursu jest poświęcona budowaniu pokoju na świecie - stąd tytuł "Nieśmy światu pokój". Ważnym wskazaniem jest motto konkursu: „Nie musisz się zamykać w bezradności i lęku, Możesz modlić się o pokój" – św. Jan Paweł II

Regulamin XVIII edycji konkursu „Lemoniadowy Joe - patrzę trzeźwo na świat”

Motto: „Nie musisz się zamykać w bezradności i lęku,

Możesz modlić się o pokój” – św. Jan Paweł II

Temat tegorocznej edycji :  „Nieśmy światu pokój”

Przepisy ogólne.
1.1  Organizatorzy konkursu.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Parafia św. Stanisława BM w Witkowicach

Szkoła Podstawowa im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

 

1.2  Cele konkursu

- ukazanie wielkiej wartości jaką jest pokój

- kształtowanie wrażliwości estetycznej i plastycznej dzieci i młodzieży

- rozwijanie aktywności artystycznej

 

1.3  Kategorie.

Konkurs literacki

Prace w formie rozprawki, wywiadu bądź opowiadania do 3 stron A4, czcionka 12 w kategoriach wiekowych

a) szkoła podstawowa kl IV-VI

b) szkoła podstawowa kl VII-VIII

c) szkoła średnia

 

Konkurs plastyczny

Prace plastyczne w formie szkicu, rysunku, grafiki, jako ilustracja tematu: „Nieśmy światu pokój”

 Kategorie wiekowe:

a) szkoła podstawowa kl I-III

b) szkoła podstawowa kl IV-VI

c) szkoła podstawowa kl VII-VIII

 

Przepisy dotyczące prac.
2.1  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę na konkurs plastyczny i jedną na konkurs literacki.

2.2  Prace plastyczne prosimy o przesyłanie na adres:  Szkoła Podstawowa im Grzegorza Piramowicza, ul Szkolna 1, 42-270 Kłomnice

2.3  Prace literackie prosimy o przesyłanie elektronicznie na adres: konkurs@srkczestochowa.pl

2.4  Prosimy o dołączenie następujących informacji identyfikujących autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna i telefon, tytuł pracy

2.5  W konkursie mogą brać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane.

Terminarz.
3.1  Termin nadsyłania prac mija 25 listopada 2022 r.

3.2  Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie;

3.3  Ocena prac przez Jury zostanie dokonana do 09 grudnia 2022 r. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji;

3.4  Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni do 13 grudnia 2022  r.

3.5  Kontakt z organizatorem: tel. 602 508 849, strona internetowa:  www.srkczestochowa.pl  , mail: konkurs@srkczestochowa.pl

 

Nagrody i wyróżnienia.
4.1  Organizatorzy przewidują przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii.

 

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadsyłanych prac, oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora, na stronie internetowej, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs oraz do umieszczenia prac w publikacji.

 

     6.  Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji  

    Częstochowskiej, Aleje NMP 54 42-200 Częstochowa.

b) Dane osobowe są gromadzone tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu,

     rozstrzygnięcia, wręczenia nagród oraz promocji konkursu

c)  Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia konkursu.

       d)  Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, korekty oraz do wniesienia skargi do

             Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e)   Kontakt z administratorem: tel. 602 508 849

 

 

    7. Fundatorzy: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gmina Kłomnice;