Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Jarmark Pauliński

Jarmark Pauliński

3. Jarmark Pauliński odbył się w dniach 27-28 sierpnia w paulińskiej parafii we Włodawie, 400 km od Częstochowy. Koncerty, konkursy, gry, zabawy, a także stoiska prezentacyjne, edukacyjne i handlowe oraz regionalne poczęstunki z kuchni ogrodowej – to wszystko działo się w ogrodach paulińskich przy parafii św. Ludwika we Włodawie, gdzie posługują paulini. Jarmark towarzyszył uroczystościom odpustowym ku czci Patrona parafii.

Jarmark Pauliński we Włodawie nawiązuje do dawnych tradycji jarmarków włodawskich. Ludwik Konstanty Pociej niedługo po nabyciu dóbr włodawskich uzyskał od króla Jana III Sobieskiego przywilej pozwalający organizować we Włodawie dwa jarmarki: dwutygodniowy na Zielone Świątki i czterotygodniowy na św. Michała. 7 sierpnia 1726 r. otrzymał od Augusta II przywilej pozwalający organizować we Włodawie jarmark na prawosławne Uspienije, co uwzględniając różnice kalendarza wypadało 27 sierpnia. 21 listopada 1746 r. Jerzy Flemming uzyskał od króla Augusta III przywilej jarmarczny dla Włodawy na św. Bartłomieja w dniu 24 sierpnia.

Włodawskie jarmarki odbywały się na przeciwległym brzegu Bugu, na wprost Włodawy, gdzie powstało miasteczko Włodawka (dziś nieistniejące), jako osada targowa i zabużańska dzielnica Włodawy. Włodawa stała się także centralnym punktem transportu rzecznego na linii Bug-Wisła i jednym z najważniejszych portów rzecznych Bugu.

W 1820 r. Zofia Zamoyska uzyskała od władz carskich zezwolenie na wznowienie jarmarków po wschodniej stronie Bugu, pomimo iż rzeka stanowiła wówczas granicę pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. Ponownie rozkwitł handel, przez Włodawę przechodziły wielkie ilości wołów sprzedawanych z Ukrainy do Królestwa. Urządzono nawet specjalną „kwarantannę” na polach niedaleko wsi Suszno, gdzie przed dalszym transportem sprawdzano zdrowotność bydła.

Termin współczesnego jarmarku nawiązuje do odpustu ku czci św. Ludwika i dawnego terminu największego jarmarku wolego na Uspienie. Sama uroczystość św. Ludwika przypada 25 sierpnia, jednak odpust jest obchodzony w najbliższą niedzielę po tym terminie. Jarmark rozpoczyna się już w poprzedzającą sobotę. Wydarzenia kulturalne rozpoczynają się także już od sobotniego wieczoru i trwają przez całą niedzielę. Uroczysta suma odpustowa jest celebrowana w niedzielę o godz. 10:30 (transmisja w Radiu Jasna Góra).

Radio Jasna Góra, podobnie jak w ubiegłym roku, zostało zaproszone do objęcia patronatu medialnego nad imprezą, a podczas tegorocznego Jarmarku nasza redakcja została uhonorowana Nagrodą św. Ludwika za towarzyszenie i relacjonowanie wydarzenia. W imieniu całego zespołu za to wyróżnienie podziękował o. Andrzej Grad, dyrektor Radia, wyrażając wdzięczność ojcom i braciom paulinom na czele z przeorem włodawskim o. Markiem Nowackim oraz wszystkim współorganizatorom.

Na uroczystą Sumę odpustową i Jarmark w ostatni weekend sierpnia przybyły setki mieszkańców miasteczka, jak również okolicznych miejscowości. W ramach wydarzenia, organizowanego wspólnie przez parafię paulinów oraz władze miasta, odbyła się również konferencja naukową związaną z historią Jarmarków Włodawskich. Podczas sesji zatytułowanej „Nad Bugiem, we Włodawie - historyczny i kulturowy portret miasta”, naukowcy z uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie podjęli próbę zarysowania historii tego miejsca, Jarmarków, a także sylwetek osób związanych z Włodawą na przestrzeni wieków.

Sesja naukowa „Nad Bugiem we Włodawie - historyczny i kulturowy portret miasta”

Prelegenci i referaty:
• dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS
• dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel, prof. UMCS
• prof. Grzegorz Jawor
• dr Jerzy Ternes
• dr Paweł Jusiak
• dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
• dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS
• dr Renata Lesiakowska
• mgr Artur Borzęcki
• dr Alicja Gontarek
• prof. Jacek Kowalski

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: