Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
II Międzynarodowa Konferencja Maryjna
Data
2019-12-09 - 2019-12-10
Tytuł:
II Międzynarodowa Konferencja Maryjna "Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa"
Organizator:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
E-mail:
Adres www:
Informacje:

Konferencja stanowi kontynuację ubiegłorocznego spotkania naukowego "Tyś naszą Hetmanką..." Jasnogórskie drogi do niepodległości.

Intencją organizatorów jest próba zdefiniowania współczesnej hierarchii wartości i jej miejsca dla Maryi oraz Jasnej Góry w kulturze polskiej i europejskiej. Tytuł konferencji zainspirowany jest wierszem Franciszka Karpińskiego, funkcjonującym jako pieśń Maryjna, do której w pięćdziesięciolecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny napisał muzykę ks. Franciszek Walczyński. Słowa "Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa", są parafrazą fragmentu Ewangelii wg. św. Mateusza, który brzmi: "Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje" (Mt6,21) i oznacza- ponadczasową potrzebę człowieka, by świat w którym żyjemy, posiadał określony porządek, z wyznaczonym i jednocześnie identyfikowanym centrum, w którym ogniskują się wyznawane przez nas wartości. Umiejscowienie tego centrum w Biblii i przetransponowanie - jako jednego z jego wielu odmian - pod postacią Maryjnego kultu, który szczególnie, z racji genius loci, występuje na Jasnej Górze, stanowi wyrazistą przesłankę, by proponować uczetnikom konferencji poszukiwania zorientowane na duchowe i religijne wartości przechowywane w teologii i filozofii, historii i literaturze, muzyce oraz ikonografii, a takze obecne we wszelkich dyscyplinach nauki mówiących dzisiaj o Bogu, człowieku i świecie.