Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny #NaszaFlaga
Data
2023-02-27 - 2023-05-26
Tytuł:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny #NaszaFlaga
Organizator:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie
Informacje:

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny #NaszaFlaga skoerowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:

 

1. Promowanie obchodów świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej;

2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.

3. Przekazanie wiedzy w zakresie ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju.

4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski;

5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej;

6. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

7. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.

8. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.

9. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.


Na czym polega akcja?
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodną z tematyką zaproponowaną w regulaminie konkursu. Na każdej pracy powinna się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Praca może zostać wykonana dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski. W poprzednim roku w konkursie wzięło udział 2059 uczniów.


Harmonogram akcji:

- Do 5 maja 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych, poprzez formularz na stronie internetowej: https://naszaflaga.pl/

- 26 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

W ramach akcji przygotowaliśmy również interaktywną mapę Polski, na której zaznaczamy miejsca, gdzie została wywieszona polska flaga. Każda chętna osoba, za pośrednictwem strony www.naszaflaga.pl, może zgłosić wywieszenie swojej flagi. Zgłoszone miejsca zostaną oznaczone na interaktywnej mapie. Pokażmy, że są nas miliony.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie: www.naszaflaga.pl

Przewidziany zasięg konkursu - cała Polska.
Konkurs promowany będzie w Internecie (social-media), strony www organizatora oraz inne, promujące konkursy dla dzieci i młodzieży.