Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
„Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu
Data
2022-09-30 - 2022-10-27
Tytuł:
„Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu" - konkurs plastyczny 2022
Organizator:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Informacje:

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu". Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych klasy I-VIII;

Celem akcji jest: 

1.      Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

2.      Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3.      Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

4.      Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

5.      Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.

6.      Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

7.      Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.

8.      Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

Na czym polega akcja?

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu". Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawieniem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii: 

Harmonogram akcji:

·         Do 27 października 2022 r.- przesyłanie prac konkursowych w formie elektronicznej

·         6 grudnia 2022 r. -  koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie połączony z galą finałową konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla laureatów.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www: 
konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Przewidziany zasięg konkursu - cała Polska. 
Konkurs promowany będzie w Internecie (social-media, bezpośrednia informacja do szkół, inne). 

Organizatorami konkursu są:

·         Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

·         Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie,

·         Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

·         Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie,

·         Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo,

·         Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie,

·         Zespół szkolno-przedszkolny nr 1 w Lublinie,

·         Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,

·         IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

 


 biuro@fsd.lublin.pl