Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Data
2022-09-29 - 2022-10-02
Tytuł:
""Trzy muzyczne oblicza wiary- sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa"
Organizator:
Instytut Rozwoju Sztuki
Informacje:

"Trzy muzyczne oblicza wiary" to koncerty muzyki sakralnej w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt "Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa" to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu - również do poszukiwania porozumienia dzięki muzyce, która stanowi podstawę liturgii w każdym z odłamów.


Ekumenizm, działalność na rzecz pojednania chrześcijan, to dialog różnych wyznań, próba wzajemnego zrozumienia i porozumienia. "Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa" Instytut Rozwoju Sztuki zwraca uwagę przede wszystkim uwagę na wielki dorobek polskich kompozytorów z zakresu muzyki sakralnej - wielcy twórcy często nie ograniczali się do tworzenia muzyki zgodnej z jednym z odłamów chrześcijaństwa sięgając po tradycje wielu.

Na projekt składają się 3 koncerty realizowane przez śpiewaków Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Każdy z koncertów zrealizowany zostanie w innej świątyni - w Bazylice Jasnogórskiej, oraz w Kościele ewangelicko-augsburskim i Cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzy piękne zabytki, w których zabrzmi ich rodzima muzyka. Interesującym jest fakt połączenia dwóch koncertów - w Cerkwi i Kościele Ewangelickim w niejako jedno wydarzenie. Koncerty realizowane jeden po drugim połączony będzie z przejściem publiczności i artystów między Świątyniami. 

Będzie to jeszcze lepsza okazja by bezpośrednio porównać muzykę wybrzmiewającą w dwóch odrębnych odłamach wiary. 

 
Wykonawcy: 
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
 
Dyrygent
Janusz Siadlak 
 
Daty wydarzeń:
29.09.2022 | godz. 17:00 - Muzyka katolicka w Bazylice Jasnogórskiej

02.10.2022 | godz. 18:00 - Koncert Muzyki Cerkiewnej w Cerkwi Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej

 02.10.2022 | godz. 17:00  Koncert muzyki protestanckiej w Kościele ewangelicko-augsburskim