Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Konkurs
Data
2022-06-07 - 2022-09-10
Tytuł:
Konkurs "Pasjonująca Lekcja Religii"
Organizator:
Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro
Adres www:
Informacje:

Konkurs „Pasjonująca lekcja religii”

Jesteś nauczycielem religii/katechetą w dowolnego typu szkole? Masz głowę pełną pomysłów, którymi pragniesz zarażać innych? Ogólnopolski Konkurs pn. „Pasjonująca lekcja religii” jest stworzony dla Ciebie. Przygotuj i prześlij na wskazany przez organizatora – Fundację Instytut Edukacja Pro Futuro – adres, autorski scenariusz zajęć i daj sobie szansę wygrania jednej z atrakcyjnych nagród. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 września br.

Konkurs został ustanowiony w celu:

·         zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;

·         pozyskania materiałów do publikacji zawierającej scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;

·         wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział?

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie Konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami – w nieprzekraczalnym terminie 10 września br. – na adres religia@edukacjaidialog.pl. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Adresaci konkursu.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli religii/katechetów, ale jest też otwarty dla osób związanych z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ocena prac konkursowych

Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa, która oceni zgłoszone scenariusze w oparciu o m.in. następujące kryteria:

·         poprawność merytoryczną i metodyczną;

·         zgodność z obowiązującą podstawą programową;

·         precyzja i spójność wypowiedzi;

·         poprawność językowa;

·         adekwatność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod;

·         sposób prezentacji problematyki.

Rekomendowane przez komisję konkursową a nienagrodzone scenariusze, również zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Edukacja i Dialog” oraz w ewentualnej (o ile liczba nadesłanych prac będzie wystarczająca, a ich jakość zadowalająca) antologii prac konkursowych.

Szczegółowe informacje

www.pasjonujacalekcjareligii.pl