Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
18. edycja konkursu Pomóż ocalić życie bezbronnemu - im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Data
2021-10-15 - 2022-03-19
Tytuł:
18. edycja konkursu Pomóż ocalić życie bezbronnemu - im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Informacje:

Celami konkursu są:
- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na ochronę życia człowieka poprzez promowanie te-
matyki pro-life i edukacja bioetyczna;
- zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych,
dziennikarskich, literackich, filmowych;
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz budzenie wrażliwości na drugiego
człowieka, szczególnie tego potrzebującego naszej pomocy.
Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych (klasy IV-VI oraz VII-VIII szkoły podsta-
wowej oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych) i w trzech kategoriach artystycznych. Uczestni -
cy mogą przygotować pracę literacką, plastyczną lub multimedialną. Do tej pory odbyło się siedemna-
ście edycji, na które młodzież z całej Polski nadesłała ponad 25 tys. prac.
Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” to młodzieżowy komentarz do poruszanych w de -
bacie społecznej kwestii bioetycznych. Nastolatki bardzo szeroko interpretują konkursowe hasło, podej-
mując w swych pracach wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne, jak antykoncepcja, aborcja, in vitro
czy eutanazja. Z perspektywy czasu zauważamy, że coraz więcej prac dotyka problematyki kresu życia
oraz adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Dla młodzieży konkurs jest okazją do zaprezentowania swoje -
go talentu i pretekstem do tego, by poszerzyć swoją wiedzę. Nauczycielom i opiekunom daje konkretną
informację, jakich argumentów używa młodzież w swoich dyskusjach na tematy bioetyczne oraz co jest
dla niej wartością. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy pokazującej wartość życia
każdej osoby ludzkiej. Promujemy edukację pozytywną, afirmującą życie. Nie przyjmujemy prac
drastycznych i szokujących.
Konkurs rozpoczyna się w połowie października. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa
30 stycznia 2022 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2022 roku podczas gali fina -
łowej w Częstochowie.