Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu
Data
2020-10-20 - 2021-03-25
Tytuł:
Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Adres www:
Informacje:


Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie już od 16 lat
organizuje Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Celami konkursu są:
 rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na ochronę życia człowieka poprzez promowanie
tematyki pro-life i edukacja bioetyczna;
 zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych,
dziennikarskich, literackich, filmowych
 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz budzenie wrażliwości na drugiego
człowieka, szczególnie tego potrzebującego naszej pomocy.
Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych (klasy IV-VI oraz VII-VIII szkoły
podstawowej oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych) i w trzech kategoriach. Uczestnicy
mogą przygotować pracę literacką, plastyczną lub multimedialną. Do tej pory odbyło się
szesnaście edycji, na które młodzież z całej Polski nadesłała blisko 25 tys. prac.
Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” to młodzieżowy komentarz do poruszanych
w debacie społecznej kwestii bioetycznych. Nastolatki bardzo szeroko interpretują konkursowe
hasło, podejmując w swych pracach wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne, jak antykoncepcja,
aborcja, in vitro czy eutanazja. Z perspektywy czasu zauważamy, że coraz więcej prac dotyka
problematyki kresu życia oraz adopcji. Dla młodzieży konkurs jest okazją do zaprezentowania
swojego talentu i pretekstem do tego, by poszerzyć swoją wiedzę. Nauczycielom i opiekunom daje
konkretną informację, jakich argumentów używa młodzież w swoich dyskusjach na tematy
bioetyczne oraz co jest dla niej wartością. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie
pracy pokazującej wartość życia każdej osoby ludzkiej. Promujemy edukację pozytywną,
afirmującą życie. Nie przyjmujemy prac drastycznych i szokujących.
Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2021 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie
podczas gali finałowej w Krakowie w drugiej połowie maja. Z powodu pandemii termin zostanie
podany później.
Chcąc rozszerzyć zasięg konkursu, aby jak najwięcej młodych ludzi poznało prawdę
o godności ludzkiego życia, pragnę zaprosić Radio Jasna Góra do dołączenia do grona
Patronów Medialnych inicjatywy. Mogę zaproponować druk logotypu organizacji na wszystkich
materiałach promocyjnych, które będą dystrybuowane m.in. w szkołach i czasopismach w nakładzie
ok. 30 tys. egzemplarzy, promocję w mediach społecznościowych oraz rozstawienie roll upu na gali
finałowej. W zamian oczekuję poinformowania o konkursie Ojca słuchaczy, opublikowania listy
laureatów konkursu w mediach społecznościowych oraz zamieszczenia w nich relacji z gali
finałowej (prześlemy gotowe materiały).