Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo
Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka
Data
2020-10-12 - 2021-04-24
Tytuł:
Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka
Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Rada Oddziału w Turku
Informacje:

Międzynarodowym Konkursem Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka
pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem". Konkurs rozpoczyna się 12 października 2020 roku, a zakończy Galą Finałową połączoną z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej 24 kwietnia 2021 roku w Kaliszu.

Konkurs adresowany jest do uczestników od 3 do 25 lat i podzielony na trzy edycje artystyczne: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka). Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk do rozwijania kreatywności, wrażliwości artystycznej , odkrywanie młodych talentów także wśród dzieci niepełnosprawnych oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Włodzimierz Pietrzak w 1931 ukończył Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, w latach nauki gimnazjalnej redagował szkolne pismo „Świt".

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:
- Polska, moja Ojczyzna
- Sport
- Natura
- Moja rodzina
- Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna...

Przez 11 lat udział w konkursie wzięło 12 tysięcy 953 uczestników z Australii,
Austrii, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA.
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Dotychczasowe edycje pokazały, że Konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a nawet studentów oraz do podopiecznych świetlic terapeutycznych
i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.