Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Serwis informacyjny » 94. Światowy Dzień Misyjny


Niedziela, 18.10.2020

94. Światowy Dzień Misyjny
„Oto ja, poślij mnie!” – słowa z szóstego rozdziału Księgi Izajasza stały się hasłem przeżywanego dziś w Kościele 94. Światowego Dnia Misyjnego.
W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość, o czym mówi ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Papież Franciszek podkreśla też w orędziu znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej, jako włączenia się w misję Jezusa w Jego Kościele. „Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich”.
Ks. Maciej Będziński, sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce tłumaczy, jakie placówki misyjne wspierane są dzięki materialnej ofierze wiernych.

Niedziela Misyjna to jednak przede wszystkim czas modlitewnego wsparcia, tych którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach. Wielu misjonarzy przyznaje, że czują szczególne wsparcie dzięki modlitwie rodaków, czują też niezwykłą więź z Ojczyzną dzięki zabranemu z sobą na misje obrazowi Matki Bożej Jasnogórskiej.
Tradycją stało się, że polscy misjonarze przyjeżdżający na urlop do Ojczyzny, pielgrzymują na Jasną Górę. Niemal codziennie przed Obrazem Matki Bożej modlą się nasi rodacy, głoszący Ewangelię na całym świecie. Tutaj zawierzają swoje intencje, a nierzadko zabierają z sobą swoich współpracowników, aby pokazać im duchową stolicę Polski.
To dzięki polskim misjonarzom na Jasną Górę przybyła m.in. s. Alma Zapanta dominikanka z Filipin.

Światowy Dzień Misyjny po raz pierwszy ustanowił papież Pius XI w 1926 roku, jako czas solidarności w całym Kościele katolickim. W naszym kraju trzecia niedziela października nazywana jest Niedzielą Misyjną i rozpoczyna Tydzień Misyjny Polsce.

Autor: ib

Zobacz również

"Przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży..." - Jan Paweł II - apostoł życia

Czwartek, 22.10.2020

W nauczaniu Jana Pawła II bardzo ważne miejsce zajmowała sprawa godności i obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Autor: BZ

Potrzeba nam Jego mądrości i wiary

Potrzeba nam Jego mądrości i wiary

Czwartek, 22.10.2020

W liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II na Jasnej Górze trwa modlitwa za przyczyną świętego Papieża. Jasnogórski przeor, o. Samuel Pacholski mówił w czasie Mszy Świętej...

Autor: BZ

Największy jasnogórski pielgrzym

Największy jasnogórski pielgrzym

Czwartek, 22.10.2020

"Proszę was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie! Nie przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami poety..."

Autor: BZ

Pielgrzymka Maturzystów Diec. Warszawsko-Praskiej – on-line

Pielgrzymka Maturzystów Diec. Warszawsko-Praskiej – on-line

Środa, 21.10.2020

O modlitwie i duchowym wsparciu w czasie ostatniego roku nauki w szkole średniej zapewnił wszystkich tegorocznych maturzystów bp Romuald Kamiński.

Autor: mb

„Magnificat” za dar powołania i kapłaństwa

„Magnificat” za dar powołania i kapłaństwa

Środa, 21.10.2020

W obecności współbraci oraz wiernych, za dwadzieścia pięć lat kapłańskiego życia i posługi dziękował dziś w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o. Dariusz Szuba.

Autor: mb

Maryjo, spraw bym żył z Bogiem, w Bogu i dla Boga

Maryjo, spraw bym żył z Bogiem, w Bogu i dla Boga

Wtorek, 20.10.2020

Zmarły dziś biskup senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę indywidualnie czy też towarzysząc m.in. pieszym pątnikom i maturzystom ze swojej diecezji.

Autor: AN