Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Serwis informacyjny » Pielgrzymka Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Sobota, 03.10.2020

Pielgrzymka Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Z udziałem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz delegacji z poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych na Jasnej Górze odbywa się 14. Pielgrzymka Inspekcji Sanitarnej.

- Dziś jest dobry czas, aby podziękować wszystkim pracownikom stacji zaangażowanym na polu walki z koronawirusem - podkreślił Jarosław Pinkas. Przy mocno okrojonych kadrach i niewielkich nakładach finansowych, sprostaliśmy naszym zadaniom -podkreślił główny Inspektor Sanitarny.

- Choć trudno przewidzieć kres epidemii, to jednak kilka powszechnie znanych i stosowanych zasad może znacząco wpłynąć na rozwój i rozprzestrzenianie się choroby - przypomina Grzegorz Chudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

- Inspekcja sanitarna nie jest jednostką leczniczą - powiedział Dariusz Nowicki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie podkreśla, że w obecnym czasie jednym z głównych zadań placówki jest 'przecinanie' szerzenia się choroby tam, gdzie została zdiagnozowana dodatnim wynikiem. Wszystko po to, aby nie dopuścić do jej dalszego rozwoju.

Zadania i zakres działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej reguluje specjalna ustawa. W myśl której jest ona powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami m.in. higieny środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania i wychowania, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.


Autor: mb

Zobacz również

Zgromadzeni, nakarmieni i powołani do krzewienia świętości

Zgromadzeni, nakarmieni i powołani do krzewienia świętości

Sobota, 05.12.2020

"Poślij mnie!" - to hasło naukowej sesji misjologicznej i czuwania modlitewnego na Jasnej Górze.

Autor: BZ

Coraz więcej kobiet wybiera takie życie

Coraz więcej kobiet wybiera takie życie

Sobota, 05.12.2020

Pracują w szpitalach, instytucjach kościelnych, urzędach, szkołach, mediach, branżach turystycznej, sportowej, handlowej, są lekarzami, terapeutkami, czy emerytkami...

Autor: BZ

Pierwsza sobota - comiesięczne zawierzenia

Pierwsza sobota - comiesięczne zawierzenia

Sobota, 05.12.2020

- Na tym najważniejszym dla Narodu ołtarzu składamy dziś nasze adwentowe nawracanie się i dzieła, które prowadzimy - mówił na rozpoczęcie porannej Mszy Świętej ks. Jarosław Grabowski

Autor: BZ

Dzień Górnika

Dzień Górnika

Piątek, 04.12.2020

We wspomnienie św. Barbary 'Dzień Górnika' na Jasnej Górze obchodzą przedstawiciele zarządu Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Z kolei sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i rozwojem firmy zanoszą pracownicy z Zakładów Górniczych Lubin.

Autor: mb

W zawierzeniu siła

W zawierzeniu siła

Piątek, 04.12.2020

O siły do pokonywania codziennych trudności związanych z chorobą nowotworową prosili dziś na Jasnej Górze pracownicy i grupa pacjentów Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego przy ul. Kopernika 34 w Częstochowie.

Autor: mb

Barbara Święta o Górnikach pamięta

Barbara Święta o Górnikach pamięta

Piątek, 04.12.2020

Przed liturgicznym wspomnieniem św. Barbary tradycyjnie na Jasnej Górze spotykają się pracownicy różnych sektorów górnictwa, aby przez pośrednictwo swej patronki dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo dla siebie i rodzin.

Autor: mb