Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

311. WPP

311. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 
Stworzył i posłał ich

Drodzy słuchacze Radia Jasna Góra!

Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają realizację pragnienia obecności na pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku Wasze duchowe intencje niesie o. Jakub Szymczycha, przewodnik grupy 15. srebrnej.  

Wasza duchowa obecność jest świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z pielgrzymami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny polecamy Bogu wszystkie Wasze intencje.

Wszystkim pielgrzymom dziękuję za duchowe wsparcie i z serca błogosławię.

o. Andrzej Grad
Dyrektor Radia Jasna Góra

Rozmowy z Pątnikami 311. WPP:

Intencje Duchowych Pielgrzymów na pielgrzymi szlak zabrali ze sobą pątnicy grupy 15. srebrnej 311. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.


Słowo Kierownika 311. WPP o. Krzysztofa Wendlika:

Drodzy Pielgrzymi!

Dzięki Bożej Łasce po raz 311. wyruszymy z Warszawy na Jasną Górę. Jakże często można się spotkać z określeniem, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze. Jednym z głównych celów rekolekcji jest poznanie woli Bożej, poznanie pragnień, jakie Bóg żywi względem mnie, mojej rodziny, a nade wszystko wobec wspólnoty, jaką jest Kościół. Aby to zadanie uczynić przystępnym, wyruszymy na pielgrzymi szlak ze słowami „Stworzył i posłał ich”. Z jednej strony odnoszą się one do fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa: człowiek został stworzony przez Boga, w Nim ma swój początek i do Niego ostatecznie zmierza. Z drugiej zaś strony hasło tegorocznej pielgrzymki ma na celu odnowić świadomość misji, jaką człowiek-chrześcijanin pełni w świecie i to nie tylko poprzez życie rodzinne, zawodowe czy społeczne, ale przede wszystkim poprzez życie wiarą w moc sakramentów świętych, w tym szczególnie sakramentu Eucharystii. To nigdzie indziej, jak właśnie w  Eucharystii chrześcijanin najgłębiej spotyka się z Bogiem, dzięki czemu w sposób realny może stawać się nowym człowiekiem.

Życzę Wam drodzy Pielgrzymi, by ziarna wiary, nadziei i miłości, poprzez trud a zarazem piękno Waszego pielgrzymowania, zostały rzucone na glebę naszej Ojczyzny, na glebę Europy. Niech Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony – łącząc Wschód z Zachodem wyprosi upragniony dar pokoju, w mocy prawdy oraz wzajemnego przebaczenia.

o. Krzysztof Wendlik OSPPE
Kierownik 311. WPP


Relacje na stronie  Facebook grupy 15. srebrnej: /www.facebook.com/15srebrna 


KONFERENCJE 311. WPP „Stworzył i posłał ich" - Danuta Piekarz:
od 6 sierpnia codziennie o godz. 8:00


NOWENNA 311. WPP - o. Marek Tomczyk OSPPE:
od 6 sierpnia codziennie o godz. 8:00


Pielgrzymka Duchowa

– trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia
– pielgrzymi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.
– pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

Na antenie Radia Jasna Góra duchowi pielgrzymi mogą uczestniczyć w konferencjach i Mszach św. transmitowanych ze szlaku pielgrzymki

  

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa
– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania
– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
– rozważanie tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa
– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański
– modlitwa różańcowa, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej
– nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka do Miłosierdzia Bożego
– w piątki praktyki pokutne: post, jałmużna, chwile milczenia, czyny miłosierdzia
– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 

Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

+ Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej:
Bp Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 r.