Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Rekolekcje o Eucharystii

Eucharystia jest źródłem szczególnego zjednoczenia człowieka z Bogiem i szczytem miłości Boga do ludzi (por. KKK 1324). Jezus Chrystus, ustanawiając sakrament Eucharystii, chciał w nim otworzyć dla całego świata źródło nie wyczerpującej się nigdy miłości. W sprawowanej Eucharystii Bóg Ojciec ofiarowuje nieustannie pod postacią chleba i wina swojego jedynego i umiłowanego Syna, Odkupiciela człowieka (por. RH) a przez Syna daje także Ducha Świętego, który kieruje doczesnym życiem ludzi i zaświadcza o wolności dzieci Bożych. Przez nią Chrystus urzeczywistnia swój odwieczny, zbawczy plan, przez który „Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie” (KL 7). Stanowi ona wielki i niepojęty dar dla Kościoła.

Istotą Eucharystii jest nieskończona miłość Boga ku człowiekowi. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Syn zaświadczył o tej miłości i ją dopełnił swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Teraz zaś Ten, który raz jeden ofiarował się na krzyżu za zbawienie całego świata, ponawia i uobecnia to swoje oddanie podczas Najświętszej Ofiary. W tym akcie miłości, posłuszeństwa i oddania się Syna Ojcu uczestniczy cały Kościół.

PROGRAM REKOLEKCJI

PIĄTEK  - 27 maja
18.30  Msza Święta na rozp. rekolekcji. Po niej Nab. Majowe. KAPLICA MB
20.00. Konferencja I: Dom Pielgrzyma - kaplica
21.00  Apel Jasnogórski 

SOBOTA - 28 maja
8.45  Konferencja II: Dom Pielgrzyma - kaplica
10.00  Msza Święta z udzieleniem sakramentu kapłaństwa - BAZYLIKA
13.30  Konferencja III: Dom Pielgrzyma - kaplica
14.30  Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Wyszyńskiego - SZCZYT
16.00  Konferencja IV: Dom Pielgrzyma - kaplica
17.00  Oratorium o bł. Kard. Wyszyńskim - bazylika
19.00  Nabożeństwo majowe - Kaplica Matki Bożej
20.00  Konferencja V: Dom Pielgrzyma - kaplica
21.00  Apel Jasnogórski 

NIEDZIELA - 29 maja
9.45  Konferencja VI: Dom Pielgrzyma - kaplica
11.30  Konferencja VII: Dom Pielgrzyma - kaplica
13.00  Msza Święta na zakończenie rekolekcji - BAZYLIKA

 

kolor czerwony spotkania rekolekcyjne
kolor niebieski propozycje według uznania

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wstęp wolny na rekolekcje (bez opłat i zapisów)

Noclegi we włsnym zakresie i na własny koszt. W Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze zarezerwowane sa pokoje dla uczestników; jeśli zabraknie mozliwość noclegu w Klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek ul. Aleja NMP, Siostry Szarytki uL. Św. Barbary i Seminarium Diecezjalne, a także wiele innych miejsc znanych przez Pielgrzymów.

Posiłki we własnym zakresie.

Spowiedź - w piątek w Kaplicy Sakramentu Pokuty, w sobotę i niedzielę w Wuieczerniku w godzinach od 6.15 do 19.30.

Adoracja Najś. Sakramentu  - Kaplica Sakramentu Pokuty od 6.00 do 20.45.

Informacje i zapytania - email: ojciec.zbigniew.paulin@wp.pl