Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

WPP 310

310 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 
Józef mąż Maryi

Drodzy słuchacze Radia Jasna Góra i wszyscy czciciele Matki Bożej. W święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia z paulińskiego klasztoru w Warszawie wyruszy po raz 310 Warszawska Pielgrzymka Piesza. Hasłem tegorocznych rekolekcji w drodze są słowa „Józef mąż Maryi” odnoszące się do treści zawartych w pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza.

Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają wielu z nas realizację pragnienia obecności na pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowani na Jasną Górę.

Duchowe pielgrzymowanie będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z pielgrzymami, wyrażonej przez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje.

Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie także wsparciem i umocnieniem dla pątników zmierzających ku Jasnej Górze.

Zapisy do grupy Duchowych Pielgrzymów przyjmujemy:
- w recepcji Radia Jasna Góra od 28-go lipca do 4 sierpnia;
- telefonicznie od 28 do 30 lipca oraz od 1 do 4 sierpnia w godz. od 9 od 14 pod numerem tel. 34 3777 500
- a także poprzez stronę radiojasnagora.pl.

Ewentualne dary w postaci środków czystości i chemii gospodarczej, które możecie złożyć, będą pomocą dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców” w Częstochowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza - www.sowdom.pl

Wszystkim pielgrzymom dziękuję za duchowe wsparcie i z serca błogosławię.

o. Andrzej Grad
Dyrektor radia Jasna Góra

  

KONFERENCJE 310 Wareszawskiej Pielgrzymki Pieszej: w przygotowaniu


STUDIO PIELGRZYMKOWE 310 WPP: w przygotowaniu


KONFERENCJE S. Judyty Pudełko PDDM : w przygotowaniu


ROZMOWY z pielgrzymami 309 WPP: w przygotowaniu


Pielgrzymka Duchowa

– trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia
– pielgrzymi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.
– pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

Na antenie Radia Jasna Góra duchowi pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w konferencjach, studiach pielgrzymkowych oraz Mszach św. transmitowanych ze szlaku pielgrzymki

  

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa
– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania
– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
– rozważanie tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa
– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański
– modlitwa różańcowa, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej
– nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka do Miłosierdzia Bożego
– w piątki praktyki pokutne: post, jałmużna, chwile milczenia, czyny miłosierdzia
– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 

Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

+ Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej:
Bp Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 r.