Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Dwa Serca

Przez cały czerwiec zapraszamy Państwa do wspólnego rozważania tajemnicy Serca Pana Jezusa. W popołudniowo-wieczornym paśmie programu Radia Jasna Góra, a także przed poranną Mszą św., emitować będziemy kilkuminutowe rozważania.

Pierwsza ich część to wyjątkowe rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – pt. „Dwa Serca”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Esprit. Przez trzydzieści dni ks. Mateusz Dudkiewicz i Marek Zaremba rozważają wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczą, jak żyć zgodnie z pięcioma tajemnicami: wdzięczności, Eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa. To niewielkie fragmenty najnowszej pozycji Wydawnictwa Esprit – przy okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją.

Drugą część rozważań wypełni nauczanie św. Jana Pawła II, wielkiego czciciela Serca Pana Jezusa, który mówił, że Serce Jezusa nadaje rytm Kościołowi. 27 czerwca 1982 r. w Watykanie tak mówił o litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa: Jest to wspaniała modlitwa, w całości skupiona na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa: Boga-Człowieka. Litania do Serca Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a równocześnie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Jest to zarazem modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu. Mówimy w niej o Sercu - a równocześnie pozwalamy sercom rozmawiać z tym jedynym Sercem, które jest - źródłem życia i świętości - oraz - pożądaniem wzgórz wiekuistych.

Św. Jan Paweł II zajmuje wyjątkowe miejsce wśród papieży oddanych krzewieniu kultu Bożego Serca. Od młodości formowany był w atmosferze nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez całe życie nosił przy sobie napisany odręcznie, poskładany w kwadracik akt oddania Sercu Jezusa. Na pożółkłym już papierze, mocno nadszarpniętym czasem, Karol Wojtyła spisał kiedyś własnoręcznie „Akt osobistego oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa”.

„Ja, Karol Wojtyła oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się mogło nie podobać. Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i zapewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebaczeniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast – spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci. Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jak Twój wierny sługa. Amen. Wszystko dla Ciebie Najsłodsze Serce Jezusa".

Codziennie w Radiu Jasna Góra o godz.: 5.50 i 19.30 oraz na poniższej playliście o godz. 8.00

Radio Jasna Góra · Rozważania Czerwcowe - Dwa Serca 2021