Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

309 Warszawska Pielgrzymka Piesza

309 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 
Pielgrzymka duchowa z Radiem Jasna Góra

  

KONFERENCJE 309 Wareszawskiej Pielgrzymki Pieszej:


STUDIO PIELGRZYMKOWE 309 WPP:


KONFERENCJE o. Zbigniewa Ptaka o Eucharystii :


ROZMOWY z pielgrzymami 309 WPP:

Radio Jasna Góra · 309 WPP - Rozmowy

Pielgrzymka Duchowa

– trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia

– pielgrzymi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.

– pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

Na antenie Radia Jasna Góra duchowi pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w konferencjach, studiach pielgrzymkowych oraz Mszach św. transmitowanych ze szlaku pielgrzymki

W kościele pielgrzymkowym przy ul. Długiej 3 w Warszawie od 6 do 14 sierpnia podczas nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, będą odbywały się rekolekcje pod hasłem: Jak rozkochać się we Mszy Świętej? Poprowadzi je o. Zbigniew Ptak – paulin. Nauki będą głoszone codziennie od godz. 9.30 do 11.00 oraz wieczorem od 17.30 do 19.00. Każdego dnia w godz. 14.00 do 17.00 będzie także możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski połączony z modlitwą różańcową.

 

Wszystkich, którzy z różnych względów, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do dokonywania zapisu na pielgrzymkę duchową; do duchowego pielgrzymowania wraz z pieszymi pielgrzymami. Wasza duchowa obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje. Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątników. Tę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny, podczas Apelu Jasnogórskiego, jak również niosąc Wasze intencje przed Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasną Górę.

  

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa
– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania
– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
– rozważanie tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa
– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański
– modlitwa różańcowa, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej
– nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka do Miłosierdzia Bożego
– w piątki praktyki pokutne: post, jałmużna, chwile milczenia, czyny miłosierdzia
– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 

Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

+ Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej:
Bp Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 r.


     Drodzy słuchacze Radia Jasna Góra i wszyscy czciciele Matki Bożej. W święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia z paulińskiego klasztoru w Warszawie wyruszy po raz 309 Warszawska Pielgrzymka Piesza. Hasłem tegorocznych rekolekcji w drodze będą słowa Sługi Bożego ks. kard Stefana Wyszyńskiego „Ten zwycięża, kto miłuje”.

     Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają wielu z nas realizację pragnienia obecności na pielgrzymce, a w obecnym czasie tym bardziej kiedy to z powodu trwającej epidemii oraz ograniczeń sanitarnych pielgrzymowanie w tradycyjnej formie nie jest możliwe. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowani na Jasną Górę.

     Wasza duchowa obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje.

     Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie także wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątników. Zapisy do grupy Duchowych Pielgrzymów przyjmujemy w recepcji Radia Jasna Góra lub telefonicznie od czwartku 30 lipca do wtorku 4 sierpnia pod numerem telefonu 34 37 77 500 wyłącznie w godz. od 13 od 15. Ewentualne dary w postaci środków czystości, które możecie złożyć na recepcji, będą pomocą dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Józefitki w Częstochowie.

     Wszystkim pielgrzymom dziękuję za duchowe wsparcie i z serca błogosławię.

 
o. Andrzej Grad
Dyrektor Radia Jasna Góra