Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

313 WPP Pielgrzymka Duchowa

313. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 
Uświęć ich w prawdzie

Drodzy słuchacze Radia Jasna Góra!

Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają realizację pragnienia obecności na pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku Wasze duchowe intencje niesie o. Jakub Szymczycha, przewodnik grupy Świętego Ojca Pio (15. srebrnej).  

Wasza duchowa obecność jest świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z pielgrzymami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny polecamy Bogu wszystkie Wasze intencje.

Ewentualne dary w postaci ręczników łazienkowych różnej wielkości, które możecie złożyć w recepcji Radia Jasna Góra do końca pielgrzymki, będą pomocą dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana de La Salle w Częstochowie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych.

Wszystkim pielgrzymom dziękuję za duchowe wsparcie i z serca błogosławię.

o. Andrzej Grad
Dyrektor Radia Jasna Góra

Intencje Duchowych Pielgrzymów na pielgrzymi szlak zabiorą ze sobą pątnicy grupy Świętego Ojca Pio (15. srebrnej) 313. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.


Relacje na stronie  Facebook grupy 15. srebrnej: www.facebook.com/15srebrna 


Zapisy do grupy Duchowych Pielgrzymów i Wasze intencje przyjmujemy:
- poprzez formularz (poniżej)
- w recepcji Radia Jasna Góra do 4 sierpnia

Pielgrzymka Duchowa

– trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia
– pielgrzymi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.
– pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

Na antenie Radia Jasna Góra duchowi pielgrzymi mogą uczestniczyć w konferencjach i Mszach św. transmitowanych ze szlaku pielgrzymki

  

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa
– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania
– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
– rozważanie tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa
– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański
– modlitwa różańcowa, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej
– nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka do Miłosierdzia Bożego
– w piątki praktyki pokutne: post, jałmużna, chwile milczenia, czyny miłosierdzia
– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 

Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

+ Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej:
Bp Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 r.