Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Jak rozkochać się w Eucharystii

Jak rozkochać się w Eucharystii

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego??.

Jak więc rozkochać się w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem naszego życia. W tym pomoże o. Zbigniew Ptak paulin, w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii.


Zbigniew Ptak OSPPE – od ponad 40 lat jestem szczęśliwym paulinem. Mam trzy pasje: Eucharystię, błogosławieństwo i książki. Przed laty otrzymałem łaskę rozkochania we Mszy Świętej. Słowo Boże staram się głosić głównie na temat Eucharystii, o wewnętrznej postawie, od której zależą owoce Mszy Świętej. W większość niedziel, w ciągu roku gdzieś w Polsce głoszę słowo Boże o tym jak rozkochać się w Eucharystii. Od 2022 r. niemal co miesiąc głoszę rekolekcje na Jasnej Górze na temat uzdrawiającej mocy Mszy Świętej.

Druga pasja – błogosławienie – zrodziła się w jedynym na świecie Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowie k. Częstochowy. Staram się błogosławić niemal przy każdej okazji.

Prowadzę Inicjatywę Ewangelizacyjną WEJDŹMY NA SZCZYT, której charyzmatem jest m.in. wydawanie książek, głównie o Eucharystii. Prowokuję autorów do pisania, wyszukuję nowe tematy i zapomniane tytuły. Moim marzeniem jest, aby każdy doświadczał głodu Eucharystii, aż do bólu serca.


Wielu z nas doświadcza tego, że pandemia zrobiła w nas spustoszenie. Wielu ludzi zrezygnowało na stałe z cotygodniowego udziału w mszy świętej w swoim kościele parafialnym. Ale jest też wielu takich, którzy chcieliby bardziej poznać i rozkochać się we mszy świętej. Dla tych wszystkich, którzy noszą w sobie takie pragnienie mamy propozycję - comiesięczne rekolekcje o uzdrawiającej mocy Eucharystii. Mają one charakter otwarty i bezpłatny, może na nie przyjechać każdy. Rozpoczynają się w piątek Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej o godz.18.30, a kończą się w niedzielę  Eucharystią o 13.00 sprawowaną w Bazylice. Konferencje odbywają się będą w Kaplicy Domu Pielgrzyma. Więcej o rekolekcjach eucharystycznych na stronie: www.eucharystia.jasnagora.pl

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: