Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Biblijnym szlakiem

Biblijnym szlakiem

Słuchaj Izraelu! (Pwt 4, 1). To wezwanie powinno nieustannie nam towarzyszyć. Sam Bóg wychodzi z inicjatywą i to On pierwszy do nas przemawia. Żeby odczytać na nowo słowo Boże, trzeba otworzyć umysły i serca. Słowo Boże jest jak ulewa, która nawadnia ziemię i sprawia, że zaczyna wydawać owoce i przynosi plony (por. Iz 55, 10-11). Można uczynić to jedynie w głębokiej ciszy i skupieniu

Święty Augustyn mawiał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa. Poprzez biblijne rozważania o. Dariusz Gronowski wyjaśnia Słowo Boże.

 

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: