Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Rodzina - drogą do świętości

Rodzina - drogą do świętości

Rodzina - drogą do świętości. To cykl audycji realizowany w każdą drugą i czwartą niedziele miesiąca przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.

Głównym celem i zadaniem SRK AC, jak też podejmowanych tematów na antenie  - jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu i wypełnianiu ich ewangelicznej misji życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego. Umacnianie instytucji rodziny, jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła. Utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej. Pomoc w tworzeniu rodziny, jako wspólnoty życia i miłości. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz właściwe warunki jego rozwoju. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz pomoc rodzinom dotkniętych tym problemem.

Archiwalne audycje 2018-2021

 

Metryka audycji:

Archiwalne odcinki: