Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Jasnogórska Muzyka Dawna

Jasnogórska Muzyka Dawna

założona pod koniec XVI w. Kapela Ojców Paulinów na Jasnej Górze, będąca przedmiotem nieustannej troski władz zakonnych, należała przez wieki do najbardziej znaczących ośrodków rozwoju kultury muzycznej w Polsce. Działający w niej muzycy i kompozytorzy reprezentowali różne środowiska lokalne, polskie i zagraniczne. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim kompozytorzy jasnogórscy, którzy w tym środowisku zdobywali najczęściej wykształcenie i prowadzili ożywioną oraz wielokierunkową działalność muzyczną.

W archiwum na Jasnej Górze zachowało się ponad 3 tysiące rękopiśmiennych źródeł muzycznych, wśród których są dzieła ponad 120 polskich twórców - w tym 40 kompozytorów jasnogórskich. Warto więc, abyśmy poznali ich nazwiska oraz twórczość, która zrodziła się z głębokiego umiłowania Pana Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra oraz umiłowania Matki Bożej - Jasnej Góry Pani. Wiemy, że czas zaborów, wojen oraz czas po II wojnie światowej nie sprzyjał takim działaniom i promocjom, stąd dzieła polskich kompozytorów przez długie lata musiały milczeć.

Niniejsza, bardzo cenna inicjatywa wychodzi z Jasnej Góry w roku 350-lecia jej cudownej obrony, z miejsca, gdzie zawsze byliśmy wolni. Aby muzyczne dziedzictwo polskiego narodu było znane w jak najszerszym kręgu społecznym, powołane zostało Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska, które wspiera te wysiłki. Powołano również Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, który zrzesza grupę muzykologów i muzyków z całej Polski pod przewodnictwem prof. dr hab. Remigiusza Pośpiecha. Głównym celem całego zespołu jest opracowywanie zachowanych w klasztornym archiwum źródeł muzycznych oraz przygotowywanie ich do wykonania, nagrania i publikacji. Koncerty organizowane są przez Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze regularnie od 2003 r. i łączone z nagraniami, które ukazują się w serii "Jasnogórska Muzyka Dawna" w wydawnictwie Musicon, DUX i Acte Prealable. Obok tego organizowane są sesje muzykologiczne poświęcone poszczególnym twórcom Kapeli Jasnogórskiej, których wyniki publikowane będą na bieżąco w specjalnej serii wydawniczej.

Inaugurując nową serię wydawniczą poświęconą muzyce tworzonej i wykonywanej przez wieki w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze pragniemy kontynuować dzieło odkrywania nieznanych kart polskiej kultury muzycznej. Mamy nadzieję, że kolejne publikacje nutowe będą się przyczyniać do coraz lepszego i bardziej wszechstronnego poznawania bogactwa tradycji muzycznych w Polsce, że zainteresują nie tylko muzykologów i teoretyków, ale też wykonawców, dzięki którym dzieła te trafią do jak najszerszego grona miłośników muzyki.

Jasnogórskie muzykalia należą do skarbów polskiej kultury muzycznej i tym wspaniałym dorobkiem pragniemy się z Państwem dzielić. Ufam, że opublikowanie jasnogórskich muzykaliów zachęci także inne ośrodki muzyczne (klasztory, parafie, zamki, archiwa, biblioteki oraz osoby prywatne posiadające tego rodzaju zbiory) do podobnych działań, abyśmy w pełnym blasku mogli poznać i usłyszeć skarby polskiej kultury muzycznej od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Informacje o płytach.

Metryka audycji: