Get Adobe Flash player

JUBILEUSZOWY ROK 300-LECIA KORONACJI OBRAZU

- Królewska władza Maryi jest zleconą przez Boga, jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. Jej władza jest władzą miłości i całkowitym poddaniem Synowi w postawie nieustannej służby - mówił na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zainaugurował 8 września Rok Jubileuszowy 300-lecia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczął się czas przygotowań do wspomnienia historycznego wydarzenia z 8 września 1717 r. kiedy to odbyła się pierwsza, poza Rzymem, koronacja obrazu Jasnogórskiej Pani. W darze dla Królowej Polski przygotowywana jest Żywa Korona Maryi.

O. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów podkreśla, że „w 300 lat po wielkim akcie miłości naszych ojców do Matki Najświętszej, pragniemy i my uczcić Maryję”. Wyjaśniając ideę Żywej Korony zakonnik zauważa, że „Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, teraz przyszedł czas, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają”. - Nie można Jej kochać nie starając się o nasze nawrócenie. Ojcowie Paulini z Jasnej Góry pragną zatem zaproponować wydarzenie duszpasterskie o nazwie „Żywa Korona Maryi”. To my jesteśmy diamentami w Jej koronie, nasze życie, zmagania i pragnienie pełnienia woli Bożej – mówi pauliński generał.  Dodaje, że „pragniemy ukoronować Maryję już nie nowymi, materialnymi koronami, ale koronami naszych duchowych darów, odnową życia w duchu Ewangelii. Obmyci Bożym miłosierdziem, wezwani do duchowej przemiany życia, do budowania przyszłości opartej nie na ludzkich pomysłach na wiarę, na Kościół, na rodzinę i na małżeństwo, chcemy z naszych czystych serc budować Żywą Koronę Maryi”.

O. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za inicjatywę Żywej Korony Maryi wyjaśnia, że polega ona na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreśla o. Tlałka.  Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www. koronamaryi.pl.

Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. - Będzie to symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini prześlą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Pierwszą na ziemiach polskich ustanowioną dekretem papieskim była koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która odbyła się 8 września 1717 r. Już wcześniej skronie Maryi i Dzieciątka były ozdabiane diademami. W narodzie polskim od dawna kształtowała się idea królewskości Maryi. Jan Długosz nazywał Jasnogórską Bogurodzicę „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Jasna Góra od samego początku obejmowała swym oddziaływaniem nie tylko niższe warstwy społeczeństwa polskiego, ale także stała się celem pielgrzymek możnowładców i monarchów polskich, którzy składali Matce Bożej dary w postaci regaliów. Były to zarówno formy osobistego oddania się Maryi, jak również powierzenie Jej w opiekę całego narodu. Wszystko to znalazło wyraz i rozwinięcie w Ślubach króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej po „potopie” szwedzkim. To ślubowanie można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski, a ponieważ złożono je w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry, tytuł Matki Bożej Królowej Polski jeszcze bardziej przylgnął do Wizerunku Jasnogórskiego. Ten fakt już wtedy został potwierdzony przez nuncjusza Piotra Vidoniego, który podczas uroczystości trzykrotnie zaintonował wezwanie: Regina Regni Poloniae. Dopełnieniem Ślubów we Lwowie była uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w 1717 r.

Obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Na uroczystość przybyło wówczas na Jasną Górę ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość była ogólnonarodową manifestacją wiary, a sam obrzęd uważano za ukoronowanie Bogarodzicy Maryi na Królową Polski po wszystkie czasy.

Oprócz Żywej Korony Maryi paulini na cały rok jubileuszowy zaplanowali szereg innych inicjatyw związanych z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

It/Jasna Góra

Abp Stanisław Gądecki, Rozpoczęcie Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej - kazanie

o. Tomasz Tlałka, o żywej koronie Maryi - rozmowa

Prymas abp Wojciech Polak o jubileuszu koronacji - rozmowa

Komunikat

Żywa Korona Maryi

Projekt graficzny: Studio24h
/html>