Get Adobe Flash player

Wydarzenia

 • Spotkania modlitewno-formacyjne dziś na Jasnej Górze przeżywają m.in. członkowie Legionu Maryi, Głuchoniemi, Pracownicy Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych oraz piesi pielgrzymi z Rędzin k. Częstochowy. Wieczorem doroczne spotkanie zainaugurują Ludzie Pracy.

  W liczbie ok. 7 tys. zgromadzili się dziś w Sanktuarium członkowie i sympatycy Legionu Maryi. Ten ruch apostolstwa świeckich, działający w Polsce już od 34 lat, stawia sobie za cel głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny, wyjaśniła Lidia Kozłowska z Lublina:


  Obecnie Legion Maryi w swoich szeregach skupia 26 tys.członków zarówno aktywnych i wspierających. Głównym polem działalności na rzecz bliźniego są parafie i szpitale:

  Bp Roman Marcinkowski, opiekun Legionu Maryi w Polsce, zauważył, że choć powoli zbliżamy się w Kościele Powszechnym do zakończenia Roku Wiary, to jednak na poziome życia wewnętrznego i pracy apostolskiej, wiele jeszcze w tym kierunku pozostało do zrobienia:

  Legion Maryi, założony został 7 września 1921 roku w Dublinie w Irlandii, przez grupę ludzi świeckich, którzy dostrzegli potrzebę pracy apostolskiej czterdzieści jeden lat przed inauguracją obrad Soboru Watykańskiego II, i którzy od początku wypełniali wskazania zawarte później w dokumentach soborowych oraz adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici.

  Obecnie wspólnota ta, działa na wszystkich kontynentach w ponad 160 krajach świata, zrzeszając kilka milionów osób.

  „Miłość nie wybiera miłość tylko daje”, to słowa które towarzyszą tegorocznej 31. Pielgrzymce Osób Głuchoniemych. W spotkaniu bierze udział ok. 1 tysiąca uczestników:

  Jak zauważył ks. Artur Sobikowski, duszpasterz głuchoniemych w Częstochowie, z każdym rokiem w pielgrzymce bierze udział coraz więcej chętnych. Jest to w jakimś stopniu, także przejaw otwierania się społeczeństwa na osoby z wadami słuchu i mowy:

  Pod znakiem „umacniania wiary” przebiega tegoroczna pielgrzymka pracowników służb celnych, finansowych i skarbowych, wyjaśnił ks. Marcin Iżycki, krajowy duszpasterz służb finansowych:

  Przeżywamy taką pielgrzymkę w „pigułce”, mówi ks. Mariusz Gieszczyk, który z grupą ok. 300 pątników przybył dziś pieszo na Jasną z parafii św. Otylii w Rędzinach k. Częstochowy.

  Trzy godziny marszu to nie wiele, aby doświadczyć rekolekcji w drodze, ale liczy się świadectwo wiary i chęć przeżycia wspólnoty, dodał wikariusz rędzińskiej parafii:

  W Bastionie Św. Rocha na Jasnej Górze zostanie dziś otwarta wystawa zatytułowana: „Świadkowie prześladowanego Kościoła – posłannictwo Marii Teresy Carloni”.

  Jak zauważył o. Jan Golonka, kurator zbiorów sztuki wotywnej Jasnej Góry i komisarz wystawy, spuścizna pozostawiona przez włoską mistyczkę i stygmatyczkę ma wielorakie wątki i przesłanie:

  W wykazie pamiątek po spotkaniach Teresy Carloni z różnymi  przedstawicielami Kościoła Europy Środkowowschodniej w drugiej połowie XX w. znalazły się między innymi przybory do pisania prymasów zgromadzonych na tajnym posiedzeniu w Innsbrucku w roku 1957. Jest także  narzędzie pokutne Carloni,  puszka na komunikanty pozostawiona w czasie jednej z wizyt przez kard. Stefana Wyszyńskiego, kapelusz kardynalski i wiele innych przedmiotów oraz fotografii i dokumentów.
  Wartym odnotowania jest fakt, że Pasterze Kocioła prześladowanego w Europie w czasach komunistycznych, goszczący w domu Marii Teresy Carloni, wielokrotnie modlili się przed Ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej, dodał o. Jan Golonka:

  Maria Teresa Carloni żyła w latach  1919-1983. Nazywana jest apostołką prześladowanego Kościoła. Przebyła długą drogę: od smutnego dzieciństwa poprzez lata zwątpień, rozpaczy, dramatycznego poszukiwania swego miejsca w świecie aż po wielką, choć ukrytą misję na rzecz Kościoła Milczenia.

  Niosła nadzieję i konkretną pomoc chrześcijanom, którzy w XX wieku zmuszeni byli zejść do katakumb. Czyniła wszystko, co było w jej mocy, reszty dopełniał Bóg, wspomagając ją w sposób nadprzyrodzony, poprzez mistyczne dary, jednym z nich był dar bilokacji.

  Otwarcie wystawy „Świadkowie prześladowanego Kościoła – posłannictwo Marii Teresy Carloni”, poprzedzi Msza św. w KMB o godz. 14.00.

  Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Warto w tym miejscu wspomnieć o krucyfiksie, znajdującym się w nawie bocznej Kaplicy Matki Bożej, przy którym na modlitwie codziennie zatrzymują się pielgrzymi.

  Jak dodał, o. Stanisław Rudziński, sama figura Chrystusa na krzyżu, w swym zamyśle artystycznym, pozwala na szczególny charakter adoracji jasnogórskiego krzyża:

  Gotycki krucyfiks to zabytek pochodzący z XV w., z warsztatu Wita Stwosza. Rzeźba jest zawieszona przy zabytkowym ołtarzu z połowy XVIII w.

Archiwum tekstowe

Projekt graficzny: Studio24h
/html>