Get Adobe Flash player

Wydarzenia

 • - Łączę się ze wszystkimi pielgrzymami w tym czasie, gdy polskimi drogami zmierzają na Jasną Górę i modlę się o pokój i za Ojca Świętego - powiedział Nuncjusz Apostolski w Polsce. Abp Salvatore Pennacchio kolejny raz przybył do Sanktuarium z prywatną pielgrzymką wraz z gośćmi z Włoch.
  Nuncjusz Apostolski w Polsce odprawił Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej podczas której, jak powiedział, modlił się o pokój i za Ojca Świętego:
  Abp Salvatore Pennacchio często nawiedza Jasną Górę, bo jak wielokrotnie podkreślał jest to dla niego bardzo ważne sanktuarium. 15 sierpnia czyli w uroczystość Wniebowzięcia NMP przewodniczyć będzie głównej sumie odpustowej o godz. 11.00.
  Na Jasnej Górze obok uczestników pieszych i rowerowych pielgrzymek licznie modlą się także ci, którzy w wakacje przybywają różnymi środkami lokomocji pragnąc spotkać się z Matką Bożą. Wielu również zwiedza Sanktuarium. Nadal wielkim zainteresowaniem cieszy się okolicznościowa wystawa „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości”. W Arsenale wśród eksponatów wyłożona jest także Pamiątkowa Księga z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Księga powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i ma być świadectwem przywiązania Narodu Polskiego do własnego suwerennego państwa, które jest naszym najwyższym wspólnym dobrem. 
  Pielgrzymi chętnie dokonują w niej wpisów:
  Przy okazji dokonania wpisu do pamiątkowej księgi z okazji stulecia niepodległości zapytaliśmy pielgrzymów o życzenia dla Polski:
  Prezydencka pamiątkowa księga jest dowodem żywych więzi pamięci i tożsamości i widomym znakiem woli naszej wspólnoty, pragnącym kultywować narodową tradycję i dziedzictwo.
  Do Księgi mogą się wpisywać wszystkie osoby chcące wyrazić swoją radość z niepodległości. 12 jej tom pozostanie na Jasnej Górze do końca sierpnia.
  Dziś w Kaplicy Cudownego Obrazu nocne czuwanie podejmą piesi pielgrzymi ze Świdnicy. Wędrują pod hasłem „Wolni w Chrystusie”, a ich uroczyste wejście na Jasną Górę nastąpi jutro rano. 15. świdnicka pielgrzymka rozpoczęła się odśpiewaniem Roty a dominantą na szlaku był motyw patriotyczny.
  Zmierzają pieszo na Jasną Górę m.in. z: Warszawy, Krakowa, Kalisza, Szczecina, Gdańska, Zielonej Góry i wielu innych miast. Pielęgnując lokalne tradycje, dziękują za wolność odrodzonej Ojczyzny. W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości zawierzają Królowej Polski przyszłość swoją i bliskich. Tegoroczni pątnicy podejmują na szlaku temat wolności co wyraża się np. w hasłach:  „Podążanie do wolności”, „Wolni w Chrystusie” czy „Wolni z Maryją”. Pod ostatnią z wymienionych myśli wędrują pątnicy z diec. toruńskiej. 
  - Maryja wstawia się za nami na drodze do wolności. Na pielgrzymce możemy manifestować tę naszą wiarę - mówi o. Dariusz Kropacz, Paulin, duszpasterz grupy niebieskiej.
  W jubileusz niepodległości wpisują się mniejsze jubileusze pielgrzymkowe. Kompania toruńska wyrusza w drogę od 40-stu lat. Podobną rocznicę obchodzi pielgrzymka lubelska. 
  - W tym roku każdy wieczorny Apel poświęcony jest historii Polski. Przywołujemy też nasze początki pielgrzymowania. Starsi pątnicy doceniają wolność, którą możemy się dziś cieszyć – powiedział ks. Mirosław Ładniak przewodnik lubelskiej kompanii, wspominając utrudnienia, jakich doświadczali pątnicy ze strony Służb Bezpieczeństwa w latach 70- tych i 80-tych.
  Pielgrzymka to czas kształtowania charakteru, naprawy relacji, pogłebiania wiary. To wszystko, co stanowi o naszej wewnętrznej wolności - podkreślają pątnicy.
  W jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnie zauważyć można, że historie poszczególnych pielgrzymek są związane z dziejami naszego narodu. Warto wspomnieć nie tylko czasy komunizmu i stanu wojennego, ale także te wcześniejsze, np. zabory, kiedy to pątnicy oddawali życie za wolność pielgrzymowania, o czym świadczą groby pątnicze na szlaku warszawskiej pielgrzymki pieszej. 
  Wiele kompanii rozpoczęło pielgrzymowanie jako wotum dziękczynne za jakieś wydarzenie o randze narodowej. Np. pielgrzymka łówicka wyruszyła w 1656 r., aby podziękować Królowej Polski za uratowanie kraju od potopu szwedzkiego. Pielgrzymka z Gliwic w 1626 roku  była wyrazem wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej.  

Archiwum tekstowe

Projekt graficzny: Studio24h
/html>