Get Adobe Flash player

Wydarzenia

 • Wrześniowe soboty to czas pielgrzymowania wielu grup stanowych i zawodowych.
  Na Jasnej Górze swoje doroczne spotkania modlitewne i formacyjne przeżywają dziś uczestnicy kilku grup, są  m.in. członkowie Legionu Maryi, Ruchu Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie",  osoby niesłyszące , Pracownicy Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych, druhny i druhowie ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Legioniści modlą się o rozwój pobożności maryjnej w naszej Ojczyźnie, łaski dla rodzin i o pokój w Polsce i na świecie. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy 23. Pielgrzymki Legionu Maryi zgłębiali orędzie fatimskie.  Legion Maryi powstał w  I poł. XX w. w  Irlandii.  Jego celem jest dążenie do osobistej świętości i udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła przez apostolskie zaangażowanie w służbie najbardziej potrzebującym i tym, którzy są dalecy od wiary.
  Legion Maryi istnieje w Polsce od 38 lat i zrzesza ok. 6 tys. członków i ok. 20 tys. pomocników. Legioniści pracują w ponad połowie diecezji.


  Pod hasłem „Idźcie i głoście - świadectwo i misja” trwają 61. Dni Modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.

  O wypełnianiu misji Kościoła przez odrodzeniowców mówi Danuta Stawicka z Zarządu Głównego Ruchu.  W ciągu trzech dni uczestnicy mają także okazję pogłębić swoje życie modlitewne w trakcie Drogi Krzyżowej, Apelu Jasnogórskiego, Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwie towarzyszyć będą konferencje i seminaria naukowe.

  Seminarium o roli mediów w służbie ewangelizacji poprowadzi np. aktor, reżyser i podróżnik Tadeusz Chudecki.  Wspólnota kontynuuje tradycje działającego w dwudziestoleciu międzywojennym Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, które formowało młodzież religijnie, moralnie i intelektualnie. O ciągłości osobowej i nowych formach działania ruchu zadecydował kardynał Stefan Wyszyński.


  Pod hasłem „Maryjo, Królowo Polski Czuwamy” na Jasnej Górze odbywa się  spotkanie skautów Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.  Pielgrzymka jest okazją do podziękowania za życie, służbę i troskę o tożsamość harcerską w naszej Ojczyźnie.  Druhny i druhowie modlitewna pamięcią objęli śp. Olgę i śp. Joannę, ich rodziny oraz wszystkich uczestników obozu w Suszku, którzy ucierpieli w wyniku sierpniowej nawałnicy. Krzyż harcerski uczestników tegorocznej pielgrzymki przysłonił kir.  ZHR wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich, także osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.

  21. Ogólnopolska Pielgrzymka Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych RP ma w tym roku szczególny charakter, odbywa się bowiem po wdrażanej reformie i utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, w której obecnie pracuje ok. 60 tys. osób. – To nasza modlitwa o ludzi sumienia, troska o budowanie dobra wspólnego – podkreśla ks. Marcin Iżycki, krajowy duszpasterz tej grupy zawodowej.  Boga słuchają sercem. Doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę przeżywały dziś osoby niesłyszące i ich opiekunowie. Jest to także okazja do spowiedzi w języku migowym, pątnicy przeżywali „spotkanie ze św. s. Faustyną” poprzez obecność relikwii Apostołki Miłosierdzia.

  Mimo, że w ostatnich latach zajęcia z zakresu języka migowego są prowadzone w niektórych seminariach duchownych, np. w tym roku 10-ciu kleryków z Przemyśla miało możliwość ukończyć kurs pierwszego stopnia, to brakuje wciąż kapłanów posługujących się tym językiem - ubolewa  ks. Artur Stopikowski  Kościół w Polsce ma znaczny wkład w działalność na rzecz osób niesłyszących. Pierwszą szkołę dla dzieci głuchych założył w 1817 r. ks. Jakub Falkowski, pijar. Także pierwszy słownik języka migowego w Polsce, wydany w 1879 r., został opracowany przez księży – Józefa Hollaka i Teofila Jagodzińskiego.


  Z dziękczynieniem za jubileusz święceń biskupich, w otoczeniu kapłanów i wiernych na Jasną Górę przybył dziś także abp Jan Martyniak.
  Grekokatolicki metropolita senior przemysko-warszawski powiedział, że Sanktuarium w Częstochowie to miejsce ważne dla budowania jedności narodów i chrześcijan różnych obrządków i denominacji.  Nocne czuwanie modlitewne podejmą osoby żyjące charyzmatem bł.Karola de Foucauld.  Archiwum tekstowe

Projekt graficzny: Studio24h
/html>