Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Serwis informacyjny » Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję


Czwartek, 13.02.2020

Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję
Po pierwsze odpoczynek po sesji egzaminacyjnej, po drugie dziękczynienie za zakończoną przed kilkoma dniami akcję powołaniową w parafiach w Niemczech i po trzecie pragnienie zawierzenia Matce Bożej swojego zakonnego powołania.
Wraz z przełożonym na Jasną Górę z Poznania przyjechało 14 kleryków z Wyższego Seminarium Duchowego księży Chrystusowców. Alumni uczestniczą we Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, będą zwiedzać Sanktuarium i podejmą czuwanie modlitewne przed Cudownym Obrazem.

Opiekun grupy ks. Paweł Jasina powiedział, że dla Chrystusowców Matka Boża z Częstochowy jest bardzo ważna. To do niej przybywają m.in. w kilku pieszych pielgrzymkach, a także co roku na Jasnogórską Noc Czuwania w intencji Polonii. Kapłan dodał, że jest także inny powód przywiązania do Maryi.

- Jestem szczęśliwy, że możemy być u Matki Bożej na Jasnej Górze. Choć z rodzinnego domu do Częstochowy miałem długą drogę, to Maryja pomagała mi odkrywać wybór życiowej drogi - powiedział Krystian, kleryk pierwszego roku.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej założył 8 września 1932 roku kard. August Hlond, przy dużym współudziale Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego. Misją Chrystusowców jest apostolstwo na rzecz rodaków przebywających poza granicami kraju, a także dbałość o podtrzymanie wśród nich ducha patriotycznego, zdrowych zasad życia społecznego i troski o polską kulturę.
Zgromadzenie realizuje swoja misję w 20 krajach, m.in. w: Polsce, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Francji, na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie.

Autor: BZ

Zobacz również

Z zawierzenie KUL

Z zawierzenie KUL

Niedziela, 23.02.2020

Modlitwa za wszystkich, którzy wspierają Katolicki Uniwersytet Lubelski i zawierzenie nowego uniwersyteckiego centrum medialnego to intencje jasnogórskiej pielgrzymki przedstawicieli KUL-u.

Autor: IT

 Rekolekcje dla wdów i kobiet samotnych

Rekolekcje dla wdów i kobiet samotnych

Sobota, 22.02.2020

Na Jasnej Górze modli się grupa kobiet samotnych i wdów, które przeżywają we wspólnocie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej rekolekcje. 'Rola i zadanie kobiety - bycie towarzyszką' - to temat ćwiczeń duchowych, które prowadzi ks. Jakub Raczyński, kapłan arch. częstochowskiej.

Autor: IB

Prawnicy UPJPII u Maryi

Prawnicy UPJPII u Maryi

Sobota, 22.02.2020

Tradycją Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie są coroczne pielgrzymki kadry wykładowców na Jasną Górę.

Autor: IB

Modlitwa lekarzy

Modlitwa lekarzy

Sobota, 22.02.2020

We Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej uczestniczyli dziś członkowie Częstochowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Autor: IB

Modlitwą obudzić głód ducha

Modlitwą obudzić głód ducha

Piątek, 21.02.2020

Od wczoraj w Sanktuarium trwają Jasnogórskie Dni Skupienia, które gromadzą rzesze zainteresowanych z całej Polski. Dla wielu z nich jest to czas zatrzymania się w pędzie codziennego życia.

Autor: MB

Czuwanie modlitewne paulińskiej parafii z Świdnicy

Piątek, 21.02.2020

Ponad 200 - osobowa grupa wiernych z Sanktuarium św. Józefa, Opiekuna Rodzin w Świdnicy podejmie dziś nocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze.

Autor: MB