Get Adobe Flash player

Audycje » Krucjata wyzwolenia człowieka

  • Audycje promują nową kulturę życia w trzeźwości. KWC jest programem ewangelizacyjnym, który niesie ludziom nadzieję wolności i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie. Chodzi w niej o to, aby być wolnym i prowadzić innych do wolności rozumianej jako wolność osoby. Uczestnicy Krucjaty czynią to przez modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwa prowadzi do Tego, który jedynie wyzwala; post stanowi rezygnację dobrowolną z wszelkich napojów alkoholowych, z miłości do ludzi uzależnionych; jałmużna zaś jest dawaniem bliźnim tego, czego najbardziej potrzebują (nadziei, troski, czasu ...). Chodzi ostatecznie o odkrycie ludzkiej i chrześcijańskiej godności i życie według Bożego planu. Bezpośrednim bodźcem do powołania KWC było wezwanie bł. Jana Pawła II, aby przeciwstawiać się "wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa...". Obecnym moderatorem krajowym KWC jest ks. Maciej Krulak.

    Przygotowują s. Ewa Staniewska CR, ks. Robert Grohs, moderator diecezjalny, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  oraz Katarzyna Klimas odpowiedzialna za stanicę KWC Arch. Częstochowskiej.

Projekt graficzny: Studio24h
/html>