Get Adobe Flash player

Audycje » List z domu Matki

  • "Jasna Góra" propaguje rodzime formy pobożności maryjnej, wyrosłe z tradycji Sanktuarium: zawierzenie Maryi, Apel Jasnogórski, teksty modlitw, medytacje. Podaje intencje modlitewne dla członków wspólnoty modlitwy różańcowej. Prezentuje też różne wspólnoty religijne, np. Ruch Pomocników Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła czy Ruch Dzieci Maryi.

    Odnotowuje przejawy twórczości inspirowane maryjnością: poezję, utwory literackie, dzieła muzyczne, pieśni i piosenki.
    Uczestniczy w dialogu ekumenicznym m.in. poprzez wywiady z ludźmi różnych wyznań i narodowości. Zamieszcza relacje z życia innych sanktuariów maryjnych (polskich i zagranicznych), informuje o polskich kaplicach i obrazach Matki Bożej na świecie. Przekazuje listy i świadectwa osób poszukujących wiary i powracających do Boga.

Projekt graficzny: Studio24h
/html>